Lespakketten Ruimtevaart in de klas (lager onderwijs)

ESERO Nederland beschikt over meer dan 100 lespakketten voor lager onderwijs die de ruimte en ruimtevaart in de klas brengen. Ze vormen een prima ondersteuning voor leraren, ook als u erg weinig voorkennis heeft over dit thema. Op de website van ESERO Nederland vindt u de pakketten gerangschikt per leeftijdsgroep.

De vertaling naar het Belgisch onderwijs ziet er als volgt uit:

NL_BE_onderwijsniveaus
aantal” verwijst naar het aantal downloadbare lespakketten dat aangeboden wordt op www.esero.nl voor dit onderwijsniveau. Ter info: in Nederland start het kleuteronderwijs op een leeftijd van 4 jaar (= groep 1-2).

In 2017 zal ESERO België een deel van deze pakketten naar het Vlaams onderwijs brengen via gratis lerarenvormingen (voor leraren in beroep en leraren in opleiding). Deze opleidingen zullen kaderen  in een verhaal van spannende reizen naar de maan en naar Mars.

Een datum en plaats liggen nog niet vast. Volg ESERO België om op de hoogte te blijven.

Eén van de pakketten wordt reeds in een korte vorming aangeboden aan een groep studenten lerarenopleiding voor lager onderwijs van Odissee. Zij komen op 8 december 2016 naar een opleiding van het Planetarium van Brussel. op het programma staat een workshop over de dampkring en het broeikaseffect.

IMG_20161208_163239De dampkring van de Aarde, de maan, en Mars in een fles.

  • Bent u docent lerarenopleiding voor lager onderwijs?
  • Of kan uw organisatie minstens 15 leraren lager onderwijs samen brengen voor een dergelijke vorming?

Neem dan contact op met ESERO België. We kunnen deze vorming geven aan uw groep leraren in opleiding of leraren in beroep.

Ruimtevaart op school