SPACE AWARENESS: het Europees project/netwerk rond astronomie en ruimtevaart educatie

Een zeer boeiend Europees project waarin men:

  • Nieuws uit de ruimte brengt op niveau van jongeren en kinderen
  • Een Europese gemeenschap (“community”) doet ontstaan van leraren en educatoren die (willen) werken met deze thema’s.
  • Gebruik maakt van ruimtevaart om het STEM onderwijs aantrekkelijker te maken voor alle doelgroepen. Er wordt daarbij gestreefd naar een beter gender evenwicht en aandacht voor minder bedeelde jongeren.
  • Allerlei materiaal aanbiedt rond het thema ruimtevaart, zoals bijvoorbeeld online cursussen, downloadbare cursussen, games, weetjes, verhalen over ruimtevaartcarrieres.

Je kan als leraar zelf bijdragen aan het project, en tot de community toetreden, bijvoorbeeld door mee te werken aan een nieuwe wereldwijd gebruikte cursus (MOOC). Ga kijken op hun website om er meer over te weten. Wie meewerkt, kan in België op de ondersteuning van ESERO rekenen. Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren.

Het Space Awareness project is samengevat op 1 A4 bladzijde (Engelstalig).

Hier kan je een powerprointpresentatie bekijken die het project toelicht (Engelstalig).

Uiteraard vindt u het project ook op Facebook, Twitter, en Instagram

Nieuwe activiteiten verschijnen regelmatig onder ESERO nieuws.

Ruimtevaart op school