Massaspectroscopie (fysica 3de graad sec)

MASSASPECTROSCOPIE_3deGRsec_infographicIn het ESERO Rosetta project 2014-15 met het Sint-Niklaasinstituut Anderlecht werden meerdere cursussen ontwikkeld die verband houden met de ESA Rosetta missie. Auteur is fysicaleraar Werner Poets.

Wat is Massaspectrometrie?

Massaspectrometrie is een techniek die gebruikt kan worden voor het identificeren van bepaalde atomen en moleculen (en hun isotopen) in chemische en biologische mengsels, en om per molecuul de concentratie (hoeveelheid) te bepalen. Ook bruikbaar bij uiterst kleine hoeveelheden.

Deze cursus

In het schoolproject werd een bezoek gebracht aan het BIRA, die samen met de universiteit van Bern verantwoordelijk was voor ROSINA. ROSINA is een massaspectrometer die zich op Rosetta bevindt, en die moleculen detecteert in de coma (= gaswolk rond de komeet). Om de leerlingen voor te bereiden op het bezoek, werd deze inleidende cursus massaspectrometrie gegeven.

De cursus bevat ook enkele leerlingenopdrachten.

De cursus is vrij te gebruiken, mits bronvermelding. Feedback is welkom per email (zie ESERO contact)

Cursus Massaspectrometrie (14 blzn)

Ruimtevaart op school