Als leraar/lerares heb ik veel interesse in ruimtevaart. Hoe kan ik mij engageren hiervoor? Kan ik ook “space teacher” worden?

Deze vraag kan opgesplitst worden in categorieën:

1) Het aanbod in ruimtevaart-educatie interesseert mij om te gebruiken, maar ik ben zelf niet van plan om actief bij te dragen tot nieuw aanbod.

In dat geval is het beste wat je kan doen de website en Facebookpagina van ESERO.BE volgen, en je emailadres opgeven om op esero’s contactenlijst te komen. Al onze activiteiten worden steeds aangekondigd op onze pagina’s, en soms wordt een email verstuurd naar de hele contactenlijst van leraren met een oproep om aan iets deel te nemen of in te schrijven. Kom ook eens langs op een beurs waar ESERO aanwezig is (STEM dagen Technopolis, Vlaamse Ruimtevaartdagen Leuven, VELEWE congres voor leraren, …), dan kan je ons ontmoeten om op al je vragen te antwoorden.

2) Voor bepaalde thema’s binnen ruimtevaart-educatie wil ik me graag actief inzetten als leraar (in mijn eigen lessen of daarbuiten).

Uiteraard kan je ook in dat geval ons opvolgen om niets te missen, via Facebook en door je emailadres door te geven (zie hierboven). Maar verder is het mogelijks ook nuttig om een afspraak te maken met de Nederlandstalige ESERO verantwoordelijke. Je krijgt dan een meer gedetailleerd beeld van onze werking, en we gaan na of je daar een rol kan in spelen. Heb je reeds eigen projecten/cursussen ivm ruimtevaart? misschien wil je deze kennis en ervaring delen met andere geïnteresseerden. Als jouw materiaal past binnen de ESERO missie, dan gaan we na wat we voor elkaar kunnen doen. Verschillende opties zijn denkbaar, bijvoorbeeld:

  • Je hebt zelf een goede cursus met thema ruimtevaart gemaakt, en wil deze verspreiden in het ESERO netwerk. We plaatsen sommige werken op onze website, eventueel na aanvulling/bewerking door experts ter zake. Erg populaire cursussen kunnen vertaald worden en verspreid in het Europees ESA/ESERO netwerk. Jouw naam als auteur wordt altijd behouden. Een voorbeeld hiervan is een cursus van fysicaleraar Werner Poets.
  • Je hebt een klein schoolproject met ruimtevaart als thema, en wilt dit project graag wat meer opentrekken naar andere scholen/leraren toe. ESERO kan bekijken of het project past bij onze missie, en via ons uitgebreid netwerk hulp bieden voor de gewenste schaalvergroting of opwaardering. Zo is ASGARD ontstaan (initiatief van Space Teacher Erik de Schrijver).
  • Je hebt reeds jaren ervaring met het gebruik van één of ander ruimtevaartthema op je school, en je wilt dit graag delen met andere geïnteresseerde leraren. ESERO kan een lerarenvorming organiseren waarin je als gastdocent optreedt. Een dergelijke vorming vullen we zo mogelijk aan met een extra gastdocent werkend in de ruimtevaartsector zelf (wetenschappers, ingenieurs, astronauten, enz.).

3) Ik organiseer zelf al activiteiten in de ruimtevaart-educatie, en blijf dit doen gedurende meerdere schooljaren.

In dat geval moeten we je heel snel leren kennen. We komen langs op je school, na afspraak. In heel België beschikken we dankzij Euro Space Society (ESS, opgericht door astronaut Dirk Frimout) over een netwerk van zogenaamde Space Teachers. Dit zijn mensen die zich telkens weer actief inzetten voor projecten, cursussen, activiteiten, … in ruimtevaart-educatie. Meestal zijn Space Teachers leraar van beroep, maar dat is niet verplicht. ESERO kan jaarlijks actieve leden in ons netwerk voordragen als nieuwe Space Teacher aan Dirk Frimout. Space Teachers genieten naast het voordeel van een sterk netwerk en samenwerkingsverband (ESS+ESERO) ook soms van enkele uitstappen, uitnodigingen of andere voordelen.

Ruimtevaart op school