ASGARD (Nederlands, lagere scholen)

last update: 8 sept 2015

In het schooljaar 2017-2018 zal de achtste editie van ASGARD georganiseerd worden (= ASGARD VIII). Ook 2 lagere scholen uit België kunnen meedoen !

Secundair onderwijs? Ga naar de Engelstalige projectpagina.

2016 logos en titel ASGARD bis

Wat?

Leerlingen van 1 klas verzinnen samen met de leerkracht een experiment van maximum 50 gram om naar de ruimte te sturen met de ASGARD stratosfeerballon. De teams die door de jury geselecteerd worden, kunnen hun experiment vervolgens in mekaar knutselen, en in Brussel komen lanceren.

Wanneer?

Begin september 2017: Projectoproep. Alle informatie wordt samengevat in een artikel van 14 pagina’s, beschikbaar in het Nederlands, Engels, en Frans. volg ons op Facebook en op onze website om eventueel extra nieuws te krijgen.

11 november 2017: Het voorstel van je klas moet binnen zijn (gebruik het inschrijvingsformulier voor lagere scholen).

december 2016: Selectie van deelnemende teams door de jury. Hoewel we zoveel mogelijk teams willen laten deelnemen, zijn we beperkt vanwege de toegelaten massa die kan meevliegen, en vanwege de capaciteiten van de ondersteunende instituten om alle groepen te ontvangen.
Twee lagere scholen en een tiental secundaire scholen die mogen deelnemen krijgen dat nieuws van ons vóór de kerstvakantie. je krijgt zo nodig instructies van de jury in verband met je experiment.

Tot 13 april 2018 : Je knutselt je experiment in elkaar en doet de nodige testen. We helpen je hierbij graag, maar je neemt hiervoor zelf contact op met ons (email of telefoon, zie verder). Leg je vragen voor aan ons. We geven tips, helpen je uit de moeilijkheden wanneer nodig, en gaan na of je voldoende vooruitgang maakt. Uiteindelijk lever je het afgewerkt experiment in bij de organisatie op 13 april 2018.

Donderdag 26 april 2018: De projectdag in Ukkel en lancering van je klasexperiment. Het experiment zelf, en dus de resultaten die het oplevert, krijg je dezelfde of de volgende dag terug (als ze niet verloren gegaan zijn).

Naast de ballonlancering staat er die dag meer op het programma, zoals een bezoek aan het weerpark van het KMI, workshops ivm de ruimte, en een half uurtje vraag-en-antwoord met de Belgische astronaut Dirk Frimout (onder voorbehoud).

het programma en richtlijnen van vorig jaar kan je hier bekijken (als illustratie, het programma 2018 kan een beetje anders zijn):

20170420 ASGARD VII guidelines 20April for primaryschools

We komen ‘s morgens je klas ophalen met een bus aan je school, en ‘s namiddags brengen we je terug. De deelnemers krijgen een belegd broodje en een drankje als lunch.

Mei 2018: Tegen 31 mei verwachten we van jouw klas een fotoverslag, een rapportje of een andere vorm van presentatie waarin je laat zien welk experiment je gedaan hebt, en wat het resultaat was. Dit zal hier gepubliceerd worden, zodat toekomstige geïnteresseerden enkele voorbeelden kunnen bekijken.

Wie?

Een klas uit de derde graad lager onderwijs
(1 team = 1 klas van 25 leerlingen of minder + leerkracht).

Open voor alle scholen in België !

Je wilt meedoen?

Schrijf een voorstel en dien het ten laatste in op 11 november.

Gebruik het inschrijvingsformulier voor lagere scholen .

Wat kost het?

Wanneer je klas geselecteerd wordt door de jury, bieden we het volgende gratis aan:

  • Technische ondersteuning (email, telefoon) bij het bouwen van het experiment.
  • Ballonvlucht voor je experiment + dagprogramma in de Belgische instituten voor aard- en ruimtewetenschappen met 1 begeleider per klas (KSB, KMI, BIRA).
  • Busvervoer tussen je school en Ukkel voor de klas (+leerkracht) op de dag van de lancering.
  • Broodjeslunch op de dag van de lancering.

Niet inbegrepen:

  • Materiaal nodig om je experiment te bouwen.

Voorbeelden van experimenten

Experimenten die meevlogen met ASGARD VI (28 april 2016)

Hieronder: experimenten die meevlogen met ASGARD VII (20 april 2017):

20161214 overview_selected_experiments_asgardVII_page1 20161214 overview_selected_experiments_asgardVII_page2

Er zijn tot nu toe geen verslagen of posters van experimenten die door lagere scholen uitgevoerd werden. Vanaf 2018 zijn alle deelnemers (ook lagere scholen) verplicht om zo’n verslag te bezorgen.

Deze experimenten werden in het verleden uitgevoerd door lagere scholen:

  • Triops eitjes: Triops zijn kleine kreeftachtigen die in het water leven en dikwijls als vissenvoer gebruikt worden. Men kweekte de eitjes op tot volwassen diertjes in de klas. Nadien stuurde men een kleine hoeveelheid van die eitjes naar de ruimte (stratosfeer). De gevlogen eitjes werden opnieuw opgekweekt om te vergelijken met de eerste groep.
  • Zelfgemaakte drukmeter
  • Zelfgemaakt Peltier element, die electriciteit produceert door temperatuurverschillen te gebruiken (klas hoogbegaafden)
  • Zaden van verschillende planten werden telkens voor de helft in de ruimte gestuurd, de andere helft bleef op de grond. Daarna liet men alle planten opgroeien om te kijken wat de invloed was van de vlucht.
  • verschillende stukjes fruit werden naar de ruimte gestuurd, na de vlucht werd de structuur van alle stukjes gecontroleerd (uitdroging en bevriezing).

Posters van experimenten van middelbare scholen zijn hier te bekijken.

Ruimtevaart op school