Aardrijkskunde oefeningen derde graad: analyse van satelliet data (PROBA-V)

20170227 oefeningen met satellietdata ESERO-VITO voorblad

Korte omschrijving

De Belgische satelliet PROBA-V wordt in de ruimtevaartsector in binnen- en buitenland bijzonder gewaardeerd. Hij levert waarnemingen van de vegetatie op het hele aardoppervlak, binnen het kader van het Europese Coperncus Programma. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO stelt de verwerkte data online en gratis beschikbaar. We gebruiken de online satellietdata in leerlingenoefeningen, waarin ze effecten op landbouw in twee concrete casussen onderzoeken: de droogte in Oost-Afrika van 2011, en de overstromingen in Paraguay in 2015-16.

Auteur

ESERO Belgium maakte deze cursus op basis van 2 casussen die aangeleverd werden door VITO. Aan de lerarenopleiding Aardrijkskunde van de KU Leuven werd voor de opmaak van de cursus pedagogisch-didactisch advies gevraagd.

Download

Cursus  (versie sept 2017) in pdf formaat (53 pagina’s)

Engelstalige versie (November 2017, PDF, 54 pages)

Ruimtevaart op school