Wat is ESERO?

ESERO is een educatief project van het Europese Ruimtevaart Agentschap (ESA), gefinancierd door ESA enerzijds en door nationale partners die actief zijn in het domein van educatie en ruimtevaart anderzijds. Voor België is die partner de Koninklijke Sterrenwacht van België en het Planetarium Brussel.

Meer lezen

De Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en educatie

De afdeling Educatie van ESA probeert de interesse van de leerlingen voor wetenschappen en technologie aan te wakkeren en ontwikkelt daarvoor klasmateriaal op Europees niveau. Dit is beschikbaar in verschillende talen en is ontworpen voor leerkrachten van alle studierichtingen. Het kan vrij gebruikt worden in de klas.

ESA beschikt naast de nationale ESERO kantoren over twee websites voor het onderwijs :

« EDUCATION »

http://www.esa.int/education
Educatief materiaal voor diverse leeftijden (lesideeën, internetlinks, boekjes, educatieve video’s…).
Mogelijkheden om deel te nemen aan internationale educatieve acties en wedstrijden van ESA.

« KIDS »

http://kids.esa.int

  • In zes talen
  • Speelse activiteiten en praktische toepassingen
  • Voor kinderen interessante illustraties
  • Nieuws : wekelijks recente informatie van de ESA-hoofdsite
  • Aangepast aan kinderen.